შემოგვიერთდი სოციალურ ქსელში
Add your content here

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 ვებ გვერდზე: www.Geobuilding.Ge-ზე ვიზიტისას ვალდებული ხართ გაეცნოთ ჩვენს კონფიდეციალურობის პოლიტიკას

საიტზე განთავსებული ყველა ობიექტი, მათ შორის: სავაჭრო ნიშნები, ლოგოები, დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრაციები, სკრიპტები, პროგრამები, და სხვა ობიექტები, წარმოადგენს www. Geobuilding.Ge -ს ინტელექტუალურ საკუთრებას.
 
ვიზიტორი პასუხისმგებელია ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რომელსაც ის ატვირთავს ან გაავრცელებს ჩვენს ვებ-გვერდზე ან კომპანიაზე.
 
მომხმარებელი, რომელიც www. Geobuilding.Ge -ზე საკუთარი ნებით განათავსებს საკუთარ ინფორმაციას, ის ავტომატურად ანიჭებს უფლებას საიტის ადმინისტრაციას გამოიყენოს კლიენტის მონაცემები დასამუშავებლად და დასახარისხებლად!

დაუშვებელია:

  •  ელფოსტის მისამართებისა და სხვა საკონტაქტო ინფორმაციის შეგროვება ავტომატიზირებული ან სხვა ნებისმიერი მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენებით, შემდგომში არასასურველი ფოსტის (სპამის) და სხვა არასასურველი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით.
  •  ვებ გვერდის ნებისმიერი ისეთი ხერხით გამოყენება, რომელიც შეაფერხებს მისი ნებისმიერი სერვისის ნორმალურ ფუნქცირებას.
  • ავტომატიზირებული პროგრამების (სკრიპტების) გამოყენება.
  • შემდეგი შინაარსის ინფორმაციის განთავსება: მუქარა, სხვა მომხმარებლების ან მესამე პირების შეურაცხმყოფელი ინფორმაცია.
  • ინფორმაციის განთავსება, რომელიც ლახავს პირად ან საზოგადოებრივ ინტერესებს, პროპაგანდას უწევს რელიგიურ, რასობრივ, ეთნიკურ ზიზღსა და დაპირისპირებას.
  • ნებისმიერ სხვა ინფორმაცია რომელიც არღვევს კანონით დაცულ ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებს.
  • დანაშაულებრივი საქმიანობის აღწერა ან გავრცელება.
  •  ნებისმიერი ხერხით სხვა მომხმარებლის პროფაილის წვდომის მცდელობა.
  • ინტელექტუალური საკუთრების შემლახავი ინფორმაციის განთავსება.
  •  წინასწარ განსაზღვრული წესებითა და პირობებით და ადგილობრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის კოპირება, გადამუშავება, გავრცელება, გამოქვეყნება, ჩამოტვირთვა, გადაცემა, გაყიდვა ან ნებისმიერი სხვა გზით გამოყენება ნებართვის გარეშე.

ბოლო განახლების თარიღი: 8.11.2021

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop